Home » Archive by categoryUncategorized (Page 5)

Khoèo bẩm sinh và chữa trị vật lí

Đại Việt Sport –  Bàn chân khoèo bẩm sinh là một dị tật xảy ra trong thơì kì bào thai dẫn nên tình trạng rối loạn vị trí khớp giữa xương gót – sên – ghe và xương gót -hộp.Khi đó mô mềm và các cơ chày sau,...
Continue reading