Home » Tổng hợp » Yêu cầu Formosa giải trình việc xin tăng vốn thêm 600 triệu USD

Yêu cầu Formosa giải trình việc xin tăng vốn thêm 600 triệu USD

Việc vốn rót thêm của Formosa vào dự án Formosa Hà Tĩnh có vênh nhau khi tính sang đồng Việt Nam (VND) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cập trong một văn bản trả lời Hà Tĩnh. Theo đó, Formosa đề xuất tăng vốn đầu tư dự án từ 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ USD, tức là tăng 591 triệu USD.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, nếu tính theo đồng Việt Nam (VND) thì tổng vốn đầu tư theo bản đề xuất của Formosa lại giảm gần 2.500 tỷ đồng, từ 248.250 tỷ xuống 245.790 tỷ đồng trong khi vốn góp thực hiện dự án tính theo USD và VND đều tăng thêm.

“Đề nghị giải trình rõ lý do, cơ sở sự thay đổi vốn đầu tư theo VND và USD, đồng thời xin ý kiến cơ quan tài chính, tiền tệ việc tăng vốn này“, văn bản Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu.

Theo giải trình việc điều chỉnh tăng vốn của Công ty Formosa liên quan tới tăng chi phí đầu tư ở các hạng mục công trình đã xây dựng và xây mới xưởng than hoá học, thay đổi người đại diện pháp luật và tăng vốn góp từ 4,5 tỷ lên 5 tỷ USD…

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, để có căn cứ xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án cần có ý kiến đóng góp cụ thể của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học & Cng nghệ và Tài nguyên môi trường.Riêng với xưởng than hoá học, cơ quan này đề nghị Hà Tĩnh tham khảo ý kiến các Bộ để xác định rõ đây là hạng mục trong dây chuyền công nghệ sản xuất thép hay là mục tiêu mới bổ sung của dự án; đánh giá cụ thể về công nghệ và vấn đề môi trường của xưởng này.

Anh Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*