Home » Tổng hợp » Phó thống đốc yêu cầu hoàn thành bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa

Phó thống đốc yêu cầu hoàn thành bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa mới đây, ông Nguyễn Kim Anh – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị, các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa nhằm chuyển đổi thẻ ngân hàng sang thẻ chip đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, hiện đã hoàn thành việc xây dựng bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa cho thẻ tiếp xúc (contact). Bộ tiêu chuẩn này hoàn toàn tương thích với tiêu chuẩn EMV, tương đồng với tiêu chuẩn của các tổ chức thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, UnionPay,…).

NAPAS đã chuyển giao các tài liệu kỹ thuật cho một số ngân hàng, nhà cung cấp thiết bị chấp nhận thanh toán (ATM, POS) và thẻ để chỉnh sửa hệ thống, thực hiện triển khai thí điểm. Sau khi thí điểm, các bên đã thống nhất đánh giá bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa cho thẻ tiếp xúc khả thi trên môi trường thực tế, đủ điều kiện ban hành và triển khai trên toàn bộ thị trường.

Ngoài ra, NAPAS cùng các bên liên quan cũng đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính để triển khai khai thí điểm thẻ không tiếp xúc (contactless) và nghiên cứu nâng cấp bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ các giao dịch thanh toán di động (NFC).

Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng. Bên cạnh đó, nó cũng tạo thuận lợi cho việc gia tăng các tính năng, tiện ích cho chủ thẻ và là tiền đề để Việt Nam có thể triển khai thêm ứng dụng ngoài lĩnh vực thanh toán ngân hàng.

Anh Tú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*