Dịch vụ nhận sai vặt

Đáp ứng tâm lý ngại ra đường vì kẹt xe làm mất quá nhiều thời gian, một dự án khởi nghiệp tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã ra đời với mục tiêu nhận chạy các công việc vặt cho mọi người.
Continue reading