Home » Tổng hợp » Eximbank lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Eximbank lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank vừa công bố báo cáo hoạt động sơ bộ, trong đó cho biết các chỉ tiêu kinh doanh phần lớn đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trên 1.000 tỷ đồng gấp hơn 2,5 lần năm ngoái và đạt trên 169% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank năm 2017 vượt 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Lệ Chi.

Ông Lê Văn Quyết, Tổng giám đốc Eximbank cho biết, ngoài kết quả lợi nhuận khả quan, trong năm 2017 ngân hàng đã hoàn tất quá trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tín dụng nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vốn của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, tình trạng lỗ lũy kế và cảnh báo giao dịch mà Sở Giao dịch Chứng khoán áp đặt trên cổ phiếu EIB suốt hai năm qua sẽ sớm được gỡ bỏ.

Trước đó, từ 8/4/2016, cổ phiếu của ngân hàng bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2014 đã được điều chỉnh lại âm tới 834 tỷ đồng (trong khi số công bố trước đó là lãi 114 tỷ đồng).

Năm 2018, vị lãnh đạo này cho biết Eximbank tiếp tục tập trung giải quyết những thách thức, tồn đọng từ nhiều năm trong quá trình tái cơ cấu để lành mạnh hóa hoạt động.

Trước hết là cải thiện khả năng sinh lời thông qua việc tập trung xử lý nợ xấu. Sau đó là tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng tổng tài sản thông qua việc triển khai mở rộng mạng lưới hoạt động. Song song đó, ngân hàng sẽ triển khai đồng bộ dự án “New Eximbank” ở mọi cấp để nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, hiệu quả hoạt động và năng suất lao động trong toàn hệ thống.

Thanh Lê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*